Logo

Hobi Bahçeleri Konusunda Uyarı

Çubuk ilçe Belediye Başkanı Tuncay Acehan, vatandaşları, imara aykırı hobi bahçelerini almamaları konusunda uyardı.

Belediye Başkanı Acehan, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yapı Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğü tarafından belediyelere gönderilen, hobi bahçelerine yönelik 3194 sayılı İmar Kanunu ve Türk Ceza Kanunun 184. maddesi uyarınca işlem yapılması istenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Acehan, imar alanları dışında yapılaşma koşullarına uymayan ve 5403 sayılı kanun gereği Valilik makamından izin alınmadan yapılan betonarme, prefabrik, konteynır gibi gelişi güzel yapıların tarım alanlarını yok ettiği ve gecekondulaşmaya meydan verdiğini belirtti.

Aynı konuda bazı belediyelerin izin verdiği ve bu konuda kendilerinden de izin vermeleri istendiğini dile getiren Acehan, şunları kaydetti: “Bize gelen hobi bahçeleri ihtiyacı ile ilgili taleplerin gerek ilçe gerekse Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek planlama çalışmaları ile karşılanabileceği bildiriliyordu. Hâlbuki Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilip onaylanmayan imar faaliyetlerine yönelik bir ilçe meclis kararı uygulama anlamında yok hükmündedir. Bu konuda Tarım Bakanlığı gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da gelen yazıda, kaçak yapıların tespit edilerek 3194 sayılı İmar Kanunu, Türk Ceza Kanunun ‘İmar Kirliliğine Neden Olma’’ başlıklı 184. maddesi ve ilgili tüm mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılması istenmektedir. Bu nedenle ben tüm vatandaşlarımızı hobi bahçeleri adı altında satılan bu yerleri almamaları ve bu alanlara imar yasasına uygun olmayan yapılar yapmamaları konusunda uyarıyorum” diye konuştu.